ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 “วิจัยเพิ่มมูลค่า พัฒนาเศรษฐกิจ” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จ.ตาก โดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมประชุมและส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.northern.ac.th/north_research/

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร.055-517488 ต่อ 808

E-mail ; research.northern@gmail.com