ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาฯ ภายในวันศุก์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ทาง http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43

สอบถามเพิ่มเติม ; กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร. 0 2561 2445 ต่อ 412-413 (พรปวีณ์/กรรณิกา/อุไร)

โทร. 0 2579 2284

E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com