สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จัดกิจกรรมตลาดนัดไอเดียไอโดน ประจำปี พ.ศ.2560

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จะจัดกิจกรรมตลาดนัดไอเดียไอโดน ประจำปี พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30-15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น G สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/GO6Zol

สอบถามเพิ่มเติม ;

โทร. 1253 ต่อ 1200