มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อ Thailand 4.0 (Innovative Education for Thailand 4.0)” ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ๋ จ.สงขลา โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมได้ที่ http://edu.psu.ac.th/erc2017

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักงานเลขานุการคณะ

โทร.0 7333 7386

โทรสาร. 0 7334 8322

E-mail: grad.edupsu@gmail.com