มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Challenges in the 21st. Century: Sustainable Development in Multicultural Society” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : http://www.iw2.libarts.psu.ac.th/registration/index.php

สอบถามเพิ่มเติม ; งานวิจัยและงานบัณฑิตศึกษา

โทร. 0-7428-6675, 0-7428-6718

โทรสาร. 0-7428-6675-76

E-mail: libarts.conference@gmail.com