สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการประชุมเสวนา เรื่อง “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ อาภาภิรม มาบรรยายพิเศษในประเด็น “มุมมองนโยบายน้ำเพื่อชีวิต” โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.agripolicyresearch.com ภายในวันที่ 13 มกราคม 2560 (รับจำนวน 80 ท่าน)

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณวรภัทร จิตรไพศาลศรี

โทร. 02-126-7632 ถึง 34 ต่อ 105

E-mail : worapat@knit.or.th