ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการหลวง

ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ที่ได้ถวายงานและร่วมงานกับมูลนิธิโครงการหลวง โดยได้ใช้ความรู้ที่ตนเรียนมาทางด้านไม้ผลเขตหนาว ช่วยงานโครงการหลวง ทำการปรับปรุงพันธุ์ ขยายพันธุ์ และศึกษาวิธีการปลูกสตรอว์เบอร์รี ทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้น สามารถปลูกในพื้นที่จำกัดและลดการใช้สารเคมี ซึ่งสามารถช่วยพัฒนาชาวบ้านและสร้างรายได้เป็นพันล้านในปัจจุบัน

“ตนเองได้ถวายงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และได้ถวายกับพระบรมวงศานุวงศ์เกือบทุกพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเยี่ยมชมโครงการหลวงต่างๆ และนี่คือความภาคภูมิใจอย่างที่หาสุดมิได้ของตนเองและครอบครัว”