ผลิตภัณฑ์เซรั่มทำความสะอาดเครื่องสำอางผสมนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่

ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอาง เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งของชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคปัจจุบัน  มีหลากหลายรูปแบบทั้ง โฟม เจล โลชั่น ครีม หรือเซรั่ม โดยมีคุณสมบัติที่ต้องสามารถขจัดคราบสกปรกที่เกิดจากเครื่องสำอางและความมันออกจากผิวหน้าได้ และผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหน้า ไม่เหนอะหนะ และไม่ควรทำให้คุณสมบัติของผิวหน้าเปลี่ยนไป เช่น ปริมาณน้ำในผิวหนัง ความยืดหยุ่น ความเป็นกรดด่าง


ตลาดผลิตภัณฑ์ที่มีการนำสารสกัดจากธรรมชาติมาผสมจะได้รับความนิยมอย่างสูงจากผู้บริโภค  ซึ่งพบว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทั้งในและต่างประเทศจะมีการเลือกใช้น้ำมันรำข้าวเป็นส่วนประกอบด้วยคุณค่าที่มีสารสำคัญหลายตัวที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงผิว เช่น วิตามินอี และสารต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งช่วยให้ความชุ่มชื้นยืดหยุ่นแก่ผิวหนัง ลบเลือนริ้วรอย ต้านทานรังสี UV ช่วยป้องกันการเกิดกระ ฝ้า จุดด่างดำ ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง สดใส แลดูอ่อนกว่าวัย จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ ในการที่จะนำมาศึกษาและพัฒนาใช้ประโยชน์ เพิ่มทางเลือกวัตถุดิบให้ผู้ประกอบการเลือกใช้ได้มากขึ้น ให้สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ หรือส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัย ในการนำน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่สกัดได้จากการบีบเย็นมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เซรั่มทำความสะอาดเครื่องสำอาง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติในการขจัดคราบสกปรกจากเครื่องสำอางออกจากผิวหน้าได้ ขณะเดียวกันสามารถให้ความชุ่มชื้น และช่วยบำรุงผิวหน้า ด้วยคุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการของข้าวไรซ์เบอรี่ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระในเมล็ดข้าวสูงมาก  โดยเฉพาะสารประกอบโพลีฟีนอล ในรำข้าวและน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ จึงมีคุณสมบัติสำหรับใช้ทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางได้ดี นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรำข้าวซึ่งเป็นวัสดุส่วนเหลือจากการสีข้าวเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใช้วัตถุดิบให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรม

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของนีโอโซมจากน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ เริ่มต้นตั้งแต่การสำรวจกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ข้อมูลการตลาดของผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าล้างเครื่องสำอางในท้องตลาดสำรวจพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคต่อคลีนซิ่งที่มีส่วนประกอบจากธรรมชาติ จากนั้นทำการตรวจคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่สกัดได้จากการบีบเย็น วิเคราะห์ปริมาณวิตามินอี แกมมาโอรีซานอล กรดไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัว ค่าความคงตัวต่อการเกิดออกซิเดชั่น ปริมาณสารประกอบฟีนอลิก ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และฤทธิ์ยับยั้งกิจกรรมเอนไซม์ไทโรซิเนส นำน้ำมันข้าวไรซ์เบอร์รี่มากักเก็บในอนุภาคขนาดเล็ก (นีโอโซม) ด้วยวิธีคลอโรฟอร์ม ลดขนาดอนุภาคด้วยเครื่องไมโครฟูอิคไดเซอร์ ทำการศึกษาระดับความเข้มข้นของน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่กักเก็บในนีโอโซม พบว่าที่ระดับความเข้มข้นร้อยละ 4 มีขนาดอนุภาคเฉลี่ย ค่าประจุที่ผิว และค่าการกระจายตัวของอนุภาคนีโอโซมดีที่สุด มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ (SC50) และ ร้อยละประสิทธิภาพการกักเก็บกรดไขมัน และปริมาณโปรตีน เท่ากับ 99.7  และ 53 ตามลำดับ ผลการดำเนินงานจึงได้สูตรที่เหมาะสมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มทำความสะอาดเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของนีโอโซมน้ำมันรำข้าวไรซ์เบอรี่ที่สกัดได้จากการบีบเย็นมาใช้เป็นส่วนผสม ผลิตภัณฑ์มีสีครีมออกน้ำตาล มีการวิเคราะห์ ค่าสี ค่าความเป็นกรด-ด่าง ค่าความหนืด และคุณลักษณะทางจุลชีววิทยาซึ่งมีค่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด เป็นผลิตภัณฑ์มีความสามารถป้องกันการระเหยของน้ำออกจากผิวหนังได้นาน 3 ชั่วโมง เมื่อทำการทดสอบการยอมรับของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย พบว่า ผู้บริโภคให้การยอมรับต่อผลิตภัณฑ์สูงถึงร้อยละ 92.5 ได้คะแนนความชอบโดยรวมของผลิตภัณฑ์อยู่ในเกณฑ์ชอบปานกลางถึงชอบมาก

 

ที่มาข้อมูล : โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.
หัวหน้าโครงการ : รศ.ดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี
ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   

เรื่อง : ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทร. 02 561 1474
e-mail : rdiwan@ku.ac.th