ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสัตว์ทดลอง ครั้งที่ 1/2559

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.สิรี  ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารสัตว์ทดลอง จัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่1/2559 เพื่อติดตามภารกิจ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.