สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการขนส่ง

สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการติดตามประเมิน (Tracking) การใช้พลังงานที่ลดได้จากมาตรการขนส่ง โดยมีเป้าหมายที่จะจัดทำระบบฐานข้อมูลการใช้รถยนต์ของประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกรอกเลขไมล์รถ เพื่อชิงรางวัลได้ ผ่านทาง www.thaivkt.com  

สอบถามเพิ่มเติม ; นางสาวมิณา ฉัตรนะรัช

โทรศัพท์. 0-2617-0429

โทรสาร. 0-2617-0426

มือถือ. 08-6533-4366