มหาวิทยาลัยบูรพาขอเชิญร่วมการประชุมทางวิชาการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการประชุมวิชาการบริหารสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)  ในหัวข้อเรื่อง “การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน : Work-Integrated Learning” ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.เมือง จ.ชลบุรี

สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ : คณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา

โทร. 038-10-2052

มือถือ. 084-141-4474

Website : http://www.edu.buu.ac.th/DEARBUU