มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 เรื่อง “Health and Wellness : สุขภาพและความสุขสบาย ” ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมทวี บุณยเกตุ (6-1) ชั้น 6 ตึกอาคารสำนักอธิการบดี 1 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และลงทะเบียนได้ทาง E-mail : conference@dpu.ac.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 23 มกราคม 2560  และสามารถลงทะเบียนได้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.dpu.ac.th/conference

สอบถามเพิ่มเติม ; ศูนย์บริการวิขาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โทร. 02-9547300 ต่อ 633, 528, 431โทรสาร. 02-5800064