สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ : geoinfotech 2017 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้ที่ http://geoinfotech.gistda.or.th การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวฯ มีค่าลงทะเบียนจำนวน 2,000 บาท

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้

โทร. 02 561 4504-5 ต่อ 421, 422

โทรสาร. 02 561 4503

E-mail : geoinfotech@gistda.or.th