สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) การเปิดรับสมัคร “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดตั้งโครงการ  “ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยประกาศเปิดรับสมัคร ข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 และหมดเขตรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 31 มกราคม 2560 โดยรับสมัครผ่านทาง http://rgjadvanced.trf.or.th และ http://rgj.trf.or.th 

สอบถามเพิ่มเติม ; โครงการปริญยาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โทร. 0-2278-8266, 8275

โทรสาร. 0-2298-0478

E-mail: nutjarin@trf.or.th, thanawan@trf.or.th