ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kyoto University

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Kyoto University

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  Kyoto University  จำนวน 4 คน  เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

DSC_0287 DSC_0284_300
DSC_0283 DSC_0282
DSC_0280 DSC_0278
DSC_0288 DSC_0296

Leave a Reply

Your email address will not be published.