สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา : พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เรื่อง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ.2559 โดยสามารถ download file ได้จาก www.mua.go.th เลือกเว็บไซต์เก่า หัวข้อประชาสัมพันธ์ : ข้อมูลเผยแพร่ หัวข้อย่อย สืบค้นหนังสือเวียน

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักอำนวยการ

โทร. 0 2610 5267

โทรสาร. 0 2354 5524-26