เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผนดินเกษตรศาสตร์”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท บนแผนดินเกษตรศาสตร์” เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ บนสื่อเว็บโมบายแอพพลิเคชั่นและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อนิสิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประชาชนทั่วไป ณ โถงชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

formatfactorydsc_1742 formatfactorydsc_1751formatfactorydsc_1750  formatfactorydsc_1754 formatfactorydsc_1765 formatfactorydsc_1775 formatfactorydsc_1781 formatfactorydsc_1785 formatfactorydsc_1786 formatfactorydsc_1789 formatfactorydsc_1793 formatfactorydsc_1796 formatfactorydsc_1799 formatfactorydsc_1802 formatfactorydsc_1803 formatfactorydsc_1804  formatfactorydsc_1810 formatfactorydsc_1816 formatfactorydsc_1819 formatfactorydsc_1824 formatfactorydsc_1827 formatfactorydsc_1831 formatfactorydsc_1838   formatfactorydsc_1867