การบรรยายเรื่อง “2013 Southeast Asia Author Workshop”

คณะวิทยาศาสตร์ร่วมมือกับสำนักพิมพ์ Springer Asia  จาก Hong Kong จัดการบรรยายจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทวี ฐาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจลงทะเบียน online ได้ที่ http://www.springer.com/authors/workshop+ku?SGWID=0-1739913-0-0-0

หรือ http://www.sci.ku.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.