รับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจำปี 2560  โดยสำนักงานฯ เปิดรับสมัครทุน และโครงการฝึกอบรมฯ ดังนี้

1. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 15 ทุน

2. ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เปิดรับสมัครทั้งปี จำนวน 10 ทุน

3. ปฏิทินโครงการฝึกอบรม ประจำปี 2560

โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ; http://www.arda.or.th

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย

โทร. 0 2579 7435 ต่อ 3611, 3614, 3616-18

โทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610