ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.arda.or.th   ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนคนละ 4,600 บาท สามารถส่งแบบฟอร์มการสมัครและหลักฐานการโอนเงินไปยัง E-mail: training.arda@gmail.com ภายใน 7 ธันวาคม 2559

-รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)