ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ในเขตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 5

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กำหนดจัดสัมมนาและเสนอผลงานทางวิชาการภาคอุสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 ในหัวข้อ งานประชุมสัมมนาวิชาการด้านบริหารธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ใขเตชายฝั่งตะวันออก ครั้งที่ 5 / The 5th Conference in Eastern Seaboard Industrial Estate ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ในการนี้ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ และสามารถส่งบทความภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถลงทะเบียนพร้อมส่งบทความวิจัยได้ทางอีเมลล์ kritkamon.mba@gmail.com, maketingcooking66@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิจัย วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ โทร. 03-839-4900 ต่อ 114 , 135

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.