บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมทางการวิจัย ด้านพลังงานทดแทนจากวัสดุชีวภาพ Bio-refinery ผลิตภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคุณเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจพลังงานหมุนเวียน บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุม หารือแนวทางความร่วมมือทางการวิจัย ด้านพลังงานทดแทนจากวัสดุชีวภาพ Bio-refinery ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุมูลค่าเพิ่มจากชีวภาพ กับอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ