การจัดทำแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์

เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ใคร่ขอเรียนเชิญส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ที่จะถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยแผนงานที่ได้รับการพิจารณาจะได้รับเงินสนับสนุนการดำเนินงานแผนละไม่เกิน 100,000 บาท หากมีความประสงค์จะส่งแผนงานการจัดการองค์ความรู้ดังกล่าวมายัง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

เอกสารเพิ่มเติม ;

– ประกาศ

-ยุทธศาสตร์การวิจัย

สอบถามเพิ่มเติม : สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เบอร์ภายใน : 1937 ต่อ 224