ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (2017 AEDCEE)

มหาวิทยาลัยทักษิณ และสถาบันการศึกษาในเครือ ร่วมกันจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE) ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถเขา้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/

สอบถามเพิ่มเติม ; คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โทร. 074-609600 ต่อ 2461, 081-9694645

โทรสาร. 074-693975

Leave a Reply

Your email address will not be published.