ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเพื่อตกผลึกแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเสวนาเพื่อตกผลึกแนวทางการพัฒนางานวิจัยเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย (What research is needed when Aging Society comes?) ภายใต้โครงการพัฒนาสร้างเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องฟังก์ชั่นซิกส์ โรงแรมสยาม แอ็ท สยาม ดีไซน์ โฮเต็ล แอนด์ สปา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ แผนที่ 

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งโดยลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น (จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม 100 ท่าน) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (นายพลธร เวณุนันท์)
โทร. 02-564-6500 ต่อ 4677
อีเมล์ ponlathw@mtec.or.th
ดาวน์โหลดรายละเอียดและกำหนดการ