ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช จัดงานประชุมวิชาการเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ฟื้นต้นน้ำให้ปลอดพิษ สร้างระบบอาหารให้ปลอดภัย” ผู้สนใจสามารถ ส่งบทคัดย่อได้ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; นางสาวปรกชล อู๋ทรัพย์

โทร. 02 985 3837-8

โทรสาร. 02 985-3836

website. http://thaipan.org/