สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดี แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภา มก. เนื่องในวันคล้ายวันเกิด

วันที่ 26 กันยายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความเคารพและยินดี แก่ รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.