สวพ.มก.จัดประชุม”พัฒนาโครงการกัญชง”

วันที่ 20 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุม”พัฒนาโครงการกัญชง” ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.