สวพ.มก. แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔

วันที่ 20 กันยายน 2559 ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักทะเบียนและประมวลผล ครบรอบปีที่ ๒๔ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.