ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs)

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference of “Multidisciplinary Approaches on UN Sustainable Development Goals” (UNSDGs) ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมวินด์เซอร์ สวีท แอนด์คอนเวนชั่น ดังรายละเอียดในเว็บไซต์ www.unsdgs-npru.com  โดยสามารถส่งบทความได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 3426 1053

โทรสาร. 0 3426 1053

E-mail; unsdgs.npru@gmail.com