ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยในเครือ ได้จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” (The 2nd National Conference 2016 Innovative Education for Sustainable Development) ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ผู้สนใจสามารถส่งบทความผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 ตุลาคม 2559 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://stccon.siamtechno.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม :

โทร.02-878-5029,  02-878-5065

โทรสาร.02-878-5012

E-mail: stccon2016@gmail.com