ชุดเพาะทานตะวันงอก แบบประหยัดน้ำ

ชุดเพาะทานตะวันงอก แบบประหยัดน้ำ ใช้สำหรับเพาะต้นอ่อนทานตะวันออก และเมล็ดธัญพืชงอกชนิดต่างๆ ช่วยประหยัดน้ำ ลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ ที่เกิดจากวัสดุปลูก และสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิต สอบถามได้ที่ ศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร  คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-1587-1260,09-7136-4557

 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
วนิดา รัตตมณี
ธนิสร  ปานชื่น
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.