ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดจัดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://ird.stou.ac.th/stouconference/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2559 

สอบถามเพิ่มเติม ; ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 2504 7589

มือถือ. 084 360 5046

E-mail; inthira.nak@stou.ac.th