ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1”

วิทยาลัยสันตพล ร่วมกับวิทยาลัยรัตนบริหารธุรกิจ (สปป.ลาว) กำหนดจัดงาน”การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ : สันตพล จินตนาการสู่งานวิจัย ครั้งที่ 1″ (The 1st national Conference Academic : Santapol Imagination Research) ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุรีย์ ฤกษ์นิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสันตพล ผู้สนใจสามารถส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ เข้าร่วม ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน ได้ที่ : สำนักวิจัยวิทยาลัยสันตพล 299/1 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 หรือทาง e-mail : slamtum@stu.ac.th หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.scaj.stu.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักวิทยาลัยสันตพล

โทร. 0 4232 3464

มือถือ. 088 561 4561

โทรสาร. 0 4220 4263

Leave a Reply

Your email address will not be published.