เอกสารประกอบโครงการเสวนาเรื่อง “นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0” วันที่ 7 กันยายน 2559

เอกสารประกอบการเสวนาของศาสตราจารย์ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์ ในงานเสวนา เรื่อง “นวัตกรรมนำประชารัฐพัฒนา Thailand 4.0” วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ