สวพ.มก. ให้บริการศึกษาดูงานการบริหารและด้านงานวารสารแก่ มช.

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานการบริหารและด้านงานวารสารของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ