สวพ.มก.ร่วมพิธีเปิดร้าน Too Fast To Sleep @ KU

ในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.เข้าร่วมในพิธีเปิดร้าน Too Fast To Sleep @ KU พื้นที่อ่านหนังสือและทำกิจกรรมการศึกษา 24 ชั่วโมง แหล่งสมดุลแห่งธรรมชาติ สร้างสังคมปัญญา พัฒนาสู่พื้นที่เรียนและเล่นอย่างมีความสุข …วันที่ 8 เดือน 8 ปีพ.ศ. 2559 ฤกษ์งามยามดี ที่ Too Fast To Sleep @ KU… From Green To Happiness ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ซอยพหลโยธิน 45

Leave a Reply

Your email address will not be published.