สวพ.มก. ร่วมถวายพระพรฯ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 64 ปี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุลและโถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.