ขอเรียนเชิญเข้าชมงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2016

สมาคมการค้าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะผู้จัดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2016 งานแสดงสินค้าและงานประชุมนานาชาติด้านเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงาน เข้าชมงานและเจรจาการค้าทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 เวลา 10.00-17.00 น. ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าได้ที่ http://www.thailandlab.com/ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : คุณสุรีรัตน์ ทรรพพวสุ

โทร. 02 670 0900 ต่อ 201-203