ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง เรื่องการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2559

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโครงการสร้างภาคีในการผลิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยี วว. เทคโนธานี ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที่ http://www.tistr.or.th/tistr/

ติดต่อทางโทรศัพท์ : ฝ่ายเทคโนโลยีอาหาร

โทร. 0 2577 9175-6 (โศรยา)

Leave a Reply

Your email address will not be published.