ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference “Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific”

วช. ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัด

การประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International Conference “Toward Research Ethics Harmonization in Asia and the Western Pacific”ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ 20 – 23 พฤศจิกายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการวิจัย ในมนุษย์หรือเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกให้มีมาตรฐานสูงสุด ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายาใหม่ การวิจัยด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ  จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ The 16th FERCAP International ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th  ติดต่อสอบถาม สำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคน กองมาตรฐานการวิจัย (มค.กมว.) โทร. 0 2561 2445 ต่อ 604, 609

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

1. (ร่าง) FERCAP Conference Agenda

2. จดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุม

3. โครงการแนบ_16FERCAP2016

4. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายบุคคล

5. แบบฟอร์มลงทะเบียนแบบรายกลุ่ม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.