ขอเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถา เรื่อง THAILAND 4.0 ในงาน Thailand Research Expo 2016 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน”

Thailand4-0-ResExpo2016

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการปาฐกถา เรื่อง THAILAND 4.0 ในงาน Thailand Research Expo 2016 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” โดยท่านวิทยากร ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นายอิสระ ว่องกุศล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง World Ballroom โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ โดยท่านที่สนใจที่ไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการปาฐกถา เรื่อง THAILAND 4.0 ได้ที่หน้างาน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน อาทิ

  • ภาคนิทรรศการ
  • ภาคการประชุม/สัมมนา
  • Highlight Stage
  • Thailand Research Symposium 2016
  • กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2559
  • กิจกรรม Thailand Research Expo 2016 Award
  • การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น

โดยงาน Thailand Research Expo 2016 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

รายละเอียดในการประชุมของแต่ละหัวข้อ สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th