ขอเชิญรับบริการปรึกษาวิจัย เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร…ให้ได้ทุน” ในงานนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก.

 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจ เข้ารับบริการปรึกษาวิจัย เรื่อง “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไร…ให้ได้ทุน” โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ พร้อมทีมงาน ภายในงาน การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ บริเวณห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ วันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 นี้