ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม”

เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ(คอบช.) โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)(สวก.) กำหนดให้มีการสัมมนา “งานวิจัยการผลิตที่ยั่งยืนจากปาล์มน้ำมันสู่น้ำมันปาล์ม (From Oil Palm to Palm Oil,Sustainable Production)” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนหากท่านสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนาส่งกลับมายัง วช. หรือลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ ได้ที่ http://parb.nrct.go.th ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย โทร 02-5612445 ต่อ 404 และ 405 E-mail:nrctpcd@hotmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.