สวพ.มก. จัดประชุมพัฒนาโครงการ Robotics & Digital สำหรับการเกษตร

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 สวพ.มก. จัดประชุมพัฒนาโครงการ Robotics & Digital สำหรับการเกษตร ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply

Your email address will not be published.