ขอเชิญเข้าร่วมประชุมในงาน Thailand Research Expo 2016

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ (วช.) ได้ขอเชิญเข้าร่วมงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เปิดงานภาคการประชุม/ปาฐกถาพิเศษ/มอบรางวัล National ethics committee accreditation system of Thailand  (NECAST) วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม World ballroom

2. หัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ” ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม Lotus 5-6

3. หัวข้อ “ยกระดับมาตรฐานการวิจัยอย่างเป็นระบบ” ในวันาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม world ballroom โรงแรมเซนทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2559 สอบถามเพิ่มเติม 0-2561 2444 ต่อ 604,609