ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ International Joint Seminar of New Core to Core Program (Thailand Research EXPO2016) หัวข้อเรื่อง “Plant-microbe interaction: Friendship and warship”

Plant-microbe-ResExpo2016

ด้วยโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในรูปแบบ New Core to Core Program A. Advanced Research Networks ภายใต้หัวข้อ “Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)” โดยมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยแกนนำฝ่ายไทย ได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการนานาชาติ International Join Seminar of New Core to Program ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Plant-microbe interaction: Friendship and warship” ซึ่งจัดขึ้นเป็น Session หนึ่งของการจัดงาน Thailand Research EXPO 2016 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านสามารถลงทะเบียน Online Registration ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ของงาน Thailand Research Expo 2016 ที่เว็บไซต์ http://www.research-expo-register.com/  คลิกเลือกหัวข้อ New Core to Core Program A. Advanced Research Networks หัวข้อลำดับที่ (26 และ 36) ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 (ไม่เสียค่าลงทะเบียน)

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายประสานงานการจัดการสัมมนาฯ (คุณรัชดา คะดาษ) โทร 02-5795547 ต่อ 12 e-mail: rdirdk@ku.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม;

Leave a Reply

Your email address will not be published.