ขอเรียนเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4”

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และสถาบันการศึกษาในเครือ จะจัดโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 4” ในระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่งวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฏาคม 2559 ซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.RUNIRAC2016.bru.ac.th/

สอบถามเพิ่มเติม; บัณฑิตวิทยาลัย

0 4461 1221 ต่อ 7401, 7402 หรือ 086-4681656

Leave a Reply

Your email address will not be published.