ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2”

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยอุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 (RRi Congress II) ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ประยุกต์กับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (Applied Sciences to New Growth Engines))” ในวันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องบอลรูม ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับเพื่อเข้าร่วมได้ที่โทรสาร 0-2298-0452 หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://goo.gl/forms/ApcgzWfsBZc1IDcE2    ภายในวันพุธที่ 27 กรกาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณกษมา จันทรทิพย์  0-2278-8200 ต่อ 8352 หรืออีเมลล์ kasama@trf.or.th หรือ website http://rri.trf.or.th/