ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016”

NewTonFund-2016

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund: Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ The Royal Academy of Engineering (RAEng) สนับสนุนโครงการ Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme ภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ สหราชอาณาจักร เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักวิจัยของ ประเทศไทยและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ ในระดับนานาชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 เวลา 8.30-18.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ตามแบบฟอร์มที่ สกว. กำหนด และส่งใบสมัครไปยัง E-mail :thitima@trf.or.th , trfirn@trf.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม ผ่านทางเว็บไซต์ สกว. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายอุตสาหกรรม (คุณฐิติมา) หรือ โครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ (IRN) (คุณกุนทินี) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โทรศัพท์ 02-2788245, 02-2788264

เอกสารที่เกี่ยวข้อง